مقاله در مورد گلسنگها

مقاله در مورد گلسنگها مقدمه: گلسنگها، موجودات زنده دوتایی هستند و ریسه(تنه گیاهی که به دوقسمت ریشه و ساقه متمایز نشده است) از دو جزء قارچ و جلبک که به عنوان واحد مستقل می توانند زیست کنند، تشکیل شده  است. چندین هزارگونه مختلف از گلسنگها، درزیستگاههای نامساعد واغلب در شرایط …

ادامه نوشته »

مقاله در مورد کوهها

مقاله در مورد کوهها فى مردم جهان از كوه ها سرچشمه مى گيرند. مطابق يك اصل بوم شناختى (ecologic) هر اندازه پستى و بلندى يا چين و شكن منطقه اى بيشتر باشد، «تنوع زيستى» يعنى گوناگونى جانوران و گياهان آن منطقه، بيشتر خواهد بود. به اين دليل در كوه ها، …

ادامه نوشته »

مقاله در مورد کشور تایلند

مقاله در مورد کشور تایلند احزاب سیاسی     حزب کمونیست تایلند (Phak …    حزب دمکراتیک (prachatipat)    حزب اقدام دمکراتیک (Kit …    حزب جبهه دمکراتیک (Naew …    حزب دمکراتیک ملی (Chat …    حزب خلق (Phak Prachachon)    حزب دمکراتیک سیام …    حزب اقدام اجتماعی (Kit …

ادامه نوشته »

مقاله در مورد کانی

مقاله در مورد کانی کانی‌ عبارت از عنصر یا ترکیبات شیمیایی همگنی است که بطور طبیعی در زمین یافت می‌شود. ترکیب شیمیایی کانی‌ها معین است، و معمولا متبلورند. خواص فیزیکی کانی‌ها در حدود مشخص ممکن است تغییر کند. هر کانی دارای مشخصات ویژه و انحصاری مانند سیستم تبلور ، سختی …

ادامه نوشته »

مقاله در مورد کانال سوئز

مقاله در مورد کانال سوئز کانال سوئز آبراهی اصطناعی از عمل انسان است که دریای سرخ به دریای مدیترانه متصل می‌کند. این کانال از سمت مغرب صحرای سینا واقع شده‌است. طول کانال درازی کانال سوئز ۱۶۳ کیلومتر می‌باشد از بورسعید در ساحل دریای مدیترانه ، تا برسد به شهر السویس …

ادامه نوشته »

مقاله قوانین ورود جهانگردان به ایران با خودروهای شخصی

مقاله قوانین ورود جهانگردان به ایران با خودروهای شخصی مدت مجاز اقامت خودروهایی كه به صورت موقت به كشور وارد می‌شوند سه ماه خواهد بود و پس از مدت فوق باید از كشور خارج شوند. تمدید مهلت‌های مذكور منوط به موافقت قبلی گمرك ایران خواهد بود. صدور پروانه ورود موقت …

ادامه نوشته »